ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΟΥ - ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2016
ΠΕΜΠΤΗ
31/3
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός- Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1/4
πρωΐ: Ὥρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο - Γ΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
2/4
Γ΄Νηστειῶν. Τίτου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
3/4
Γ΄ Νηστειν. Σταυροπροσκυνήσεως
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός ἙσπερινόςΤΕΤΑΡΤΗ
6/4
πρωΐ: Ὥρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8/4
πρωΐ: Ὥρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο- Δ΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
9/4
Δ΄Νηστειῶν. Εὐτυχίου μάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
10/4
Δ΄ Νηστειῶν. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Γρηγορίου Ε΄
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
13/4
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Μέγας Κανών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/4
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
ΣΑΒΒΑΤΟ
16/4
Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
17/4
Ε΄ Νηστειῶν. Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
20/4
πρωΐ: Ὥρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/4
πρωΐ: Ὥρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο-Κανών στόν Ἅγιο Λάζαρο
ΣΑΒΒΑΤΟ
23/4
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ ἁγίου Λαζάρου.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
24/4
Ἡ πανηγυρική εἴσοδος το Κυρίου στήν Ἱερουσαλήμ.
πρωΐ (6.30-9.30): Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία-Λιτανεία.
βράδυ (6.00-8.30): Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Δευτέρας).
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
25/4
Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, ἀνάμνησις το θαύματος τῆς ξηρανθείσης συκς.
πρωΐ (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
βράδυ (6.00-8.30): Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τρίτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
26/4
Ἀνάμνησις τῆς παραβολῆς τῶν Δέκα Παρθένων.
πρωΐ (6.15-8.45): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
βράδυ (6.00-8.45): Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τετάρτης).

ΜΕΓΑΛΗ ΤETAΡTΗ
27/4
Mνήμη τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ πόρνης γυναικός.
πρωΐ  (6.15-8.45): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
βράδυ (6.00-9.00): Ἅγιον Εὐχέλαιον καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
28/4
Ἀνάμνησις τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τῆς Ὑπερφυᾶς Προσευχῆς καί τῆς Προδοσίας.
πρωΐ (7.00-8.45): Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
βράδυ (6.30-9.45): Τά Ἅγια καί Σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ὄρθ. Μεγάλης Παρασκευῆς).  Στήν ἀκολουθία θά χοροστατήσει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ.Γρηγόριος
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑRASKEYH
29/4
Τά Ἅγια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
πρωΐ (7.00-10.00):Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωσις.
βράδυ (7.00-10.15): Ὁ Ἐπιτάφιος (Ὄρθ. Μεγάλου Σαββάτου).
Ἡ ἔξοδος καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνει γύρω στίς 9.15μ.μ.
ΜΕΓΑΛO SABBAΤO
30/4
Τήν Θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς ᾍδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν ἑορτάζομεν.
πρωΐ (7.15-9.30): Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα (πρώτη Ἀνάσταση) καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


¯ Ἑσπερινός – Ἀπόδειπνο: 6.00μ.μ.


¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ


¯ Ὧρες-Προηγιασμένη: 6.15π.μ.


¯ Χαιρετισμοί: 6.30μ.μ.


¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τήν Πέμπτη 31/3 πρίν ἀπό τό Ἀπόδειπνο.

¯  Καθ᾿ὅλη τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καί Πέμπτη ἀπόγευμα ψάλλεται τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο.

¯  Κάθε Παρασκευή πρίν ἀπό τούς Χαιρετισμούς καί Σάββατο (ἐκτός ἀπό το Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 16/4) μετά τήν Θεία Λειτουργία τελούνται  μνημόσυνα.

¯  Ἀπό το Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ δέν τελούνται μνημόσυνα.

¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης 99426363)