ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ


Μέ χαρά σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή, ἐπ’εὐκαιρίας τῆς συμπληρώσεως 100χρόνων ἀπό τήν θεμελείωση τοῦ Ναοῦ μας, θά ἐκδόσει βιβλῖο μέ τήν ἱστορία καί τήν προσφορά του στήν κοινότητά. Τό κοπιώδες καί σημαντικό αὐτό ἔργο ἀνέλαβε ὁ κ.Πολύβιος Πολυβίου. Ὅσοι γνωρίζετε γεγονότα ἤ ἔχετε φωτογραφίες πού ἀφοροῦν τόν Ναό καί θά μπορούσαν νά συμπεριληφθοῦν στό βιβλῖο (ἀπό Γάμους, Βαπτίσεις, ἄλλα Μυστήρια ἤ ἐκδηλώσεις), παρακαλοῦμε νά ἐπικοινωνήσετε μέ τόν κ.Πολύβιο ἤ τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ φωτογραφίες πού θά κριθοῦν κατάλληλες θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τό σκοπό τοῦ βιβλίου καί θά ἐπιστραφοῦν στούς κατόχους τους.