ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΤΕΤΑΡΤΗ
31/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2/6
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
3/6
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός- Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
4/6
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γονατιστοῦ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
5/6
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
7/6
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
10/6
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
11/6
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Βαρνάβα ἀποστόλου, Λουκᾶ ἀρχιε-πισκόπου Κριμαίας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
14/6
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
15/6
Αὐγουστίνου Ἰππῶνος καί Μόνικας τῆς μητρός αὐτοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
17/6
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
18/6
Β’ Ματθαίου, Λεοντίου μάρτυρος, Ἰούδα Θαδδαίου ἀποστόλου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
21/6
ἀπόγευμα:  Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23/6
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
24/6
Τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου νεομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
25/6
Γ΄ Ματθαίου. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
28/6
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
29/6
Πέτρου καί Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30/6
Ἡ Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 3/6 πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (4/6) καί τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (5/6) δέν τελούνται μνημόσυνα.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑϊΟΥ 2017
ΤΡΙΤΗ
2/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
3/5
Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων,
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
4/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5/5
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
6/5
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός- Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
7/5
Τοῦ Παραλύτου. Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Σταυροῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΔΕΥΤΕΡΑ
8/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
9/5
Χριστοφόρου μάρτυρος, Ἡσαΐου προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
10/5
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
13/5
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
14/5
Τῆς Σαμαρείτιδος, Θεράποντος Κύπρου, Ἀχιλλίου Λαρίσης
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
17/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
20/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5
Τοῦ Τυφλοῦ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΡΙΤΗ
23/5
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
24/5
Ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
25/5
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρός ΣΑΒΒΑΤΟ
26/5
πρός 27/5
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ἐπί τῇ μνήμῃ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου
ἔναρξη: 8:30μ.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ
27/5
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
28/5
Τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
28/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 6/5 πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τόν Μάϊο ἀντί τοῦ συνήθους Παρακλητικοῦ Κανόνος θά ψάλλεται ὁ Παρακλητικός Κανών γιά τούς μαθητές πού προετοιμάζονται γιά τίς ἐξετάσεις τους.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).