ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/7
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός- Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2/7
Δ΄ Ματθαίου. Ἡ κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου  πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ
6/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/7
Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος καί Προκοπίου  μεγαλομάρτυρος (ἀπό 8/7)
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
8/7
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
9/7
Ε΄ Ματθαίου. Διονυσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΡΙΤΗ
11/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
12/7
Παϊσίου Ἁγιορείτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
16/7
Τῶν ἁγίων 630 πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΔΕΥΤΕΡΑ
17/7
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
19/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)
ΠΕΜΠΤΗ
20/7
Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/7
Ζ΄ Ματθαίου. Θύρσου Καρπασίας καί Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Χριστίνης μεγαλομάρτυρος (ἀπό 24/7)
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
25/7
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/7
Παρασκευῆς μεγαλομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
27/7
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ, Εἰρήνης Χρυ-σοβαλάντου ὁσίας (ἀπό 28/7)
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/7
Η΄ Ματθαίου. Σίλα και Σιλουανοῦ ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 1/7 πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑϊΟΥ 2017
ΤΡΙΤΗ
2/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
3/5
Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων,
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
4/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5/5
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
6/5
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός- Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
7/5
Τοῦ Παραλύτου. Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Σταυροῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΔΕΥΤΕΡΑ
8/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
9/5
Χριστοφόρου μάρτυρος, Ἡσαΐου προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
10/5
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
13/5
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
14/5
Τῆς Σαμαρείτιδος, Θεράποντος Κύπρου, Ἀχιλλίου Λαρίσης
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
17/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
20/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5
Τοῦ Τυφλοῦ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΡΙΤΗ
23/5
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
24/5
Ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
25/5
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρός ΣΑΒΒΑΤΟ
26/5
πρός 27/5
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ἐπί τῇ μνήμῃ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου
ἔναρξη: 8:30μ.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ
27/5
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
28/5
Τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
28/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 6/5 πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τόν Μάϊο ἀντί τοῦ συνήθους Παρακλητικοῦ Κανόνος θά ψάλλεται ὁ Παρακλητικός Κανών γιά τούς μαθητές πού προετοιμάζονται γιά τίς ἐξετάσεις τους.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).