ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑϊΟΥ 2018
ΔΕΥΤΕΡΑ
30/4
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
1/5
Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου, Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
2/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
5/5
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός - Μικρός Ἁγιασμός
ΚΥΡΙΑΚΗ
6/5
Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἰώβ τοῦ πολυάθλου. Σοφίας Κλεισούρας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΤΡΙΤΗ
8/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
9/5
Χριστοφόρου μάρτυρος, Ἡσαΐου προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
12/5
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
13/5
Τοῦ Τυφλοῦ. Γλυκερίας μάρτυρος,
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΔΕΥΤΕΡΑ
14/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
15/5
Ἀχιλλίου Λαρίσης, Παχωμίου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
16/5
Ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
17/5
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΣΑΒΒΑΤΟ
19/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
20/5
Τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου, Λυδίας Φιλ.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
21/5
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
23/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25/5
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
26/5
Ψυχοσάββατο
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
27/5
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύ-ματος (Γονατιστοῦ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
28/5
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
30/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
¯ Ἑσπερινός-Παράκληση: 6:30μ.μ.
¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ
¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τό Σάββατο 5/5 μετά τόν Ἑσπερινό.
¯  Τόν Μάϊο ἀντί τοῦ συνήθους Παρακλητικοῦ Κανόνος θά ψάλλεται ὁ Παρακλητικός Κανών γιά τά παιδιά πού προετοιμάζονται γιά τίς ἐξετάσεις.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΣΑΒΒΑΤΟ
31/3
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ ἁγίου Λαζάρου.
πρωΐ (6.30): Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα (6.00): Μικρός Ἁγιασμός -Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
1/4
Ἡ πανηγυρική εἴσοδος το Κυρίου στήν Ἱερουσαλήμ.
πρωΐ (6.30-9.30): Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία-Λιτανεία.
ἀπόγευμα (6.00-8.30): Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Δευτέρας).
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
2/4
Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς ξηρανθεί-σης συκῆς.
πρωΐ (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
ἀπόγευμα (6.00-8.30): Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τρίτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
3/4
Ἀνάμνησις τῆς παραβολῆς τῶν Δέκα Παρθένων.
πρωΐ (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
ἀπόγευμα (6.00-8.45): Μέγα Ἀπόδειπνο καί Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τετάρτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΤETAΡTΗ
4/4
Mνήμη τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ πόρνης γυναικός.
πρωΐ  (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
ἀπόγευμα (5.45-9.00): Μικρό Ἀπόδειπνο, Ἅγιον Εὐχέλαιον καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
5/4
Ἀνάμνησις τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τῆς Ὑπερφυᾶς Προσευχῆς καί τῆς Προδοσίας.
πρωΐ (7.00-8.45): Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
ἀπόγευμα (6.30-9.45): Τά Ἅγια καί Σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ὄρθρος Μεγ. Παρασκευῆς).
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑRASKEYH
6/4
Τά Ἅγια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
πρωΐ (7.00-10.00): Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωσις.
βράδυ (7.00-10.15): Ὁ Ἐπιτάφιος (Ὄρθρος Μεγ. Σαββάτου).
Ἡ ἔξοδος καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνει περί τίς 9.15μ.μ.
ΜΕΓΑΛO SABBAΤO
7/4
Τήν Θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς ᾍδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν ἑορτάζομεν.
πρωΐ (7.15-9.30): Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα (πρώτη Ἀνάσταση) καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
καθ’ ἥν τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν.
·      Στίς 11.00 τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά σημάνουν οἱ καμπάνες καί θά ψαλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ.
·      Στίς 12.00 μεσάνυκτα θά ψαλεῖ Ο ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ καί στή συνέχεια θά τελεστεῖ ἡ Ἀναστάσιμη Ἀγρυπνία-Θεία Λειτουργία (τελειώνει γύρω στίς 2.15 π.μ.).
·      Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς (11.00 π.μ.) θά ψαλεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
9/4
 πρωΐ (6.30): Θεία Λειτουργία.
Μετά τή Θεία Λειτουργία θά ψαλεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, Πολυβίου καί Ἀντίπα
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
10/4
Tῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῶν νεοφανῶν μαρτύρων, Πολυβίου μάρτυρος καί Ἀντίπα Περγάμου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία 
ΠΕΜΠΤΗ
12/4
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13/4
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
14/4
ἀπόγευμα): Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
15/4
Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα. Τά ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ἡ ψηλάφησις τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ, Λεωνίδου μάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία.
ΤΕΤΑΡΤΗ
18/4
ἀπόγευμα:  Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
21/4
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
22/4
Τῶν Μυροφόρων, Θεοδώρου Συκεώτου, Νεάρχου μάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
23/4
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου πρωΐ: Θεία Λειτουργία.
ΤΡΙΤΗ
24/3
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
25/4
Μάρκου ἀποστόλου και εὐαγγελιστοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα:  Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
28/4
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
29/4
Τοῦ Παραλύτου. Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου ἀποστόλων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
¯ Ἑσπερινός-Παράκληση: 6:00μ.μ.
¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ
¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τό Σάββατο 31/3 πρίν τόν Ἑσπερινό.