ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΤΕΤΑΡΤΗ
28/2
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός -Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΕΜΠΤΗ
1/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2/3
Θεοδότου Κυρηνείας, Νικολάου Πλανᾶ
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Β΄ Χαιρετισμοί
Σ ΑΒΒΑΤΟ
3/3
Β΄ Νηστειῶν. Εὐτροπίου, Βασιλίσκου ἱερομαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
4/3
Β΄ Νηστειῶν. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Γερασίμου Ἱορδανίτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
5/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΡΙΤΗ
6/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ
7/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΕΜΠΤΗ
8/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9/3
Τῶν 40 ἐν Σεβαστείᾳ Μαρτύρων
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Γ΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
10/3
Γ΄ Νηστειῶν. Κορδάτου μάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
11/3
Γ΄ Νηστειῶν Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
12/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΡΙΤΗ
13/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ
14/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΕΜΠΤΗ
15/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16/3
Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Δ΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
17/3
Δ΄ Νηστειῶν. Ἀλεξίου ὁσίου τοῦ ἀνθυρώπου τοῦ Θεοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
18/3
Δ΄ Νηστειῶν. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Χρυσάνθου και Δαρείας μαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
19/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΡΙΤΗ
20/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ
21/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Μέγας Κανών
ΠΕΜΠΤΗ
22/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο και ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
ΣΑΒΒΑΤΟ
24/3
Σάββατο Ἀκαθίστου. Προεόρτια Ευαγγελισμοῦ.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στην Ἑκκλησία τῆς Παναγίας)
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
25/3
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
26/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΡΙΤΗ
27/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΤΕΤΑΡΤΗ
28/3
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΕΜΠΤΗ
29/3
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο και ὁ Κανών στόν Ἅγιο Λάζαρο
ΣΑΒΒΑΤΟ
31/3
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
¯ Ἑσπερινός – Ἀπόδειπνο: 5:00μ.μ.
¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ
¯ Ὧρες-Προηγιασμένη: 6:15π.μ.
¯ Χαιρετισμοί: 6:30μ.μ.
¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τήν Τετάρτη 28/2 πρίν τό Ἀπόδειπνο.