ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
23/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ΤΡΙΤΗ
24/7
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος
 πρωΐ: Θεία Λειτουργία(στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
25/7
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ΠΕΜΠΤΗ
26/7
Παρασκευῆς μεγαλομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27/7
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ΣΑΒΒΑΤΟ
28/7
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ὁσίας
 πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/6
πρωΐ: Θεία Λειτουργία-Μικρός Ἁγιασμός
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
1/7
Ε΄ Ματθαίου. Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων
 πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
7/7
Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας) ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
8/7
Στ΄ Ματθαίου Προκοπίου  μεγαλομάρτυρος
 πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ
11/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
12/7
Παϊσίου Ἁγιορείτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
14/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
15/7
Τῶν ἁγίων 630 πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΔΕΥΤΕΡΑ
16/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
17/7
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
19/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20/7
Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)
ΣΑΒΒΑΤΟ
21/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
22/7
Η΄ Ματθαίου. Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλας Χίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
23/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
24/7
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος
 πρωΐ: Θεία Λειτουργία(στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
25/7
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
26/7
Παρασκευῆς μεγαλομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27/7
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ,
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
28/7
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ὁσίας
 πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
29/7
Θ΄ Ματθαίου. Καλλινίκου καί Θεοδότης μαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 30/6 μετά τήν Θεία Λειτουργία.
¯ Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).