ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31/8
ἀπόγευμα:  Ἁγιασμός- Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/9
Ἀρχή Ἰνδίκτου. Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2/9
ΙΔ΄Ματθαίου Μάμαντος μάρτυρος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία - ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/9
ἀπόγευμα: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας, περιφορά καί προσκύνηση τῆς ἀρχαίας Εἰκόνας τῆς Παναγίας.
ΣΑΒΒΑΤΟ
8/9
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
πρωΐ: Θεία  Λειτουργία στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας
ἀπόγευμα:Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Ἁγίου Μηνᾶ)
ΚΥΡΙΑΚΗ
9/9
Πρό τῆς Ὑψώσεως. Ἰωακείμ καί Ἄννης Θεοπατόρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ
12/9
ἀπόγευμα:  Παράκληση στήν Παναγία
ΠΕΜΠΤΗ
13/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Ἁγίου Μηνᾶ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14/9
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Νηστεία)
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Ἁγίου Μηνᾶ)
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
16/9 
Μετά τήν Ὕψωσιν. Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΔΕΥΤΕΡΑ
17/9
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων, Ἡρακλειδίου Ταμασέων, Ἀναστασίου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
19/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
20/9
Εὐσταθίου & Θεοπίστης, Λοΐζου ὁσίου, Ἰωνᾶ προφήτου.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/9
Α΄Λουκᾶ. Ἡ σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)

ΔΕΥΤΕΡΑ
24/9
Θέκλης μεγαλομάρτυρος, Εὐφροσύνης ὁσίας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ
25/9
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)

ΤΕΤΑΡΤΗ
26/9
Ἡ μετάστασις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)
ἀπόγευμα:  Παράκληση στήν Παναγία

ΠΕΜΠΤΗ
27/9
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28/9
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου τοῦ ἐν Κώμῃ Κεπήρ καί Χαρίτωνος ὁσίων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)
βράδυ 8:30:  ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ

ΣΑΒΒΑΤΟ
29/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
30/9
Β΄Λουκᾶ. Γρηγορίου ἱερομ. φωτιστοῦ τῶν Ἀρμενίων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)


 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


¯ Ἑσπερινός: 6.00μ.μ.


¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ
¯  Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).