ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑϊΟΥ 2016
1/5 Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
καθ’ ἥν τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν.
·      Στίς 11.00 τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά σημάνουν οἱ καμπάνες καί θά ψαλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ.
·      Στίς 12.00 μεσάνυκτα θά ψαλεῖ Ο ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ καί στή συνέχεια ἡ Ἀναστάσιμη Ἀγρυπνία-Θεία Λειτουργία (τελειώνει γύρω στίς 2.15 π.μ.).
·      Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς (11.00 π.μ.) θά τελεστεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ ἀποστόλου Μάρκου.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
2/5
Γεωργίου μεγ/ρος τοῦ Τροπαιφόρου, Μάρκου ἀποστόλου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία.
Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά ψαλεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων μαρτύρων Τιμοθέ-ου, Μαύρας, Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης.
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
3/5
Tῶν ἁγίων μαρτύρων Τιμοθέου, Μαύρας, Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῶν νεοφανῶν πρωΐ: Θεία Λειτουργία 
ΤΕΤΑΡΤΗ
4/5
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός καί Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
5/5
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος καί Πανα-ρέτου ἐπισκόπου Πάφου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία 
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6/5
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
7/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
8/5
Τά ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί ἡ ψηλάφησις τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
9/5
Χριστοφόρου μάρτυρος, Ἡσαΐου προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΕΤΑΡΤΗ
11/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
14/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
15/5
 Τῶν Μυροφόρων. Ἀχιλλίου Λαρίσης
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ
18/5
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
21/5
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  ἀπόγευμα: σπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
22/5
Τοῦ Παραλύτου. Βασιλίσκου μάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΡΙΤΗ
24/5
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
25/5
Μεσοπεντηκοστῆς
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
26/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27/5
Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
28/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
29/5
Τῆς Σαμαρείτιδος. Θεοδοσίας μάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση: 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ.

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τη Τετάρτη 4/5 Μαΐου πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τόν Μάϊο ἀντί τοῦ συνήθους Παρακλητικοῦ Κανόνος θά ψάλλεται ὁ Παρακλητικός Κανών γιά τά παιδιά πού προετοιμάζονται γιά τίς ἐξετάσεις τους.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).