ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΟΥ- ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΑΣΧΑ 2017
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/4
Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός-Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2/4
Ε΄ Νηστειῶν. Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
5/4
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/4
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο-Κανών εἰς τόν Ἅγιο Λάζαρο
ΣΑΒΒΑΤΟ
8/4
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ ἁγίου Λαζάρου.
πρωΐ (6.30): Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα (6.00): Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
9/4
Ἡ πανηγυρική εἴσοδος το Κυρίου στήν Ἱερουσαλήμ.
πρωΐ (6.30-9.30): Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία-Λιτανεία.
ἀπόγευμα (6.00-8.30): Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Δευτέρας).
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10/4
Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς ξηρανθείσης συκῆς.
πρωΐ (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
ἀπόγευμα (6.00-8.30): Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τρίτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11/4
Ἀνάμνησις τῆς παραβολῆς τῶν Δέκα Παρθένων.
πρωΐ (6.15-8.45): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
ἀπόγευμα (6.00-8.45): Μέγα Ἀπόδειπνο καί Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τετάρτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΤETAΡTΗ
12/4
Mνήμη τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ πόρνης γυναικός.
πρωΐ  (6.15-8.45): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
ἀπόγευμα (6.00-9.00): Ἅγιον Εὐχέλαιον καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης).
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13/4
Ἀνάμνησις τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τῆς Ὑπερφυᾶς Προσευχῆς καί τῆς Προδοσίας.
πρωΐ (7.00-8.45): Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
ἀπόγευμα (6.30-9.45): Τά Ἅγια καί Σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ὄρθ. Μεγάλης Παρασκευῆς).
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑRASKEYH
14/4
Τά Ἅγια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
πρωΐ (7.00-10.00): Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωσις.
βράδυ (7.00-10.15): Ὁ Ἐπιτάφιος (Ὄρθ. Μεγάλου Σαββάτου).


Ἡ ἔξοδος καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνει γύρω στίς 9.15μ.μ.

ΜΕΓΑΛO SABBAΤO
15/4
Τήν Θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς ᾍδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν ἑορτάζομεν.
πρωΐ (7.15-9.30): Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα (πρώτη Ἀνάσταση) καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
καθ’ ἥν τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν.
·      Στίς 11.00 τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά σημάνουν οἱ καμπάνες καί θά ψαλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ.
·      Στίς 12.00 μεσάνυκτα θά ψαλεῖ Ο ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ καί στή συνέχεια θά τελεστεῖ ἡ Ἀναστάσιμη Ἀγρυπνία-Θεία Λειτουργία (τελειώνει γύρω στίς 2.15 π.μ.).
·      Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς (11.00 π.μ.) θά ψαλεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
17/4
 πρωΐ (6.30): Θεία Λειτουργία.
Μετά τή Θεία Λειτουργία θά ψαλεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
18/4
Tῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῶν νεοφανῶν μαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία 
ΠΕΜΠΤΗ
20/4
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/4
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/4
ἀπόγευμα): Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/4
Τά ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, ἡ ψηλάφησις τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ καί Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία.
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/3
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
25/4
Μάρκου ἀποστόλου και εὐαγγελιστοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/4
ἀπόγευμα:  Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/4
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/4
Τῶν Μυροφόρων, Ἰακώβου, Ἰάσονος ἀποστόλων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ iervn ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός – Ἀπόδειπνο: 6.00μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯ Ὧρες-Προηγιασμένη: 6.15π.μ.

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τό Σάββατο 1/4 πρίν ἀπό τό Ἑσπερινό.
¯  Ἀπό το Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ δέν τελούνται μνημόσυνα.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης 99426363)