ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΤΕΤΑΡΤΗ
1/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός-Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Α΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
4/3
Α΄ Νηστειῶν. Ἀνάμνηση τοῦ διά κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Γερασίμου Ἰορδανίτου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
5/3
Α΄ Νηστειῶν. (Ὀρθοδοξίας)  Ἀνάμνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
8/3
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΕΜΠΤΗ
9/3
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
πρωΐ: Ὄρθρος-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10/3
πρωΐ: Ὥρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Β΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
11/3
Β΄ Νηστειῶν. Σωφρονίου Ἱεροσολύμων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
12/3
Β΄ Νηστειῶν. Γρηγορίου Παλαμᾶ,
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
14/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17/3
Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Χριστοδούλου ὁσίου.
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Γ΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
18/3
Γ΄ Νηστειῶν. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
19/3
Γ΄ Νηστειῶν. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
22/3
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24/3
πρωΐ: Ὄρθρος. ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός Εὐαγγελισμοῦ, Δ΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
25/3
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
26/3
Δ΄ Νηστειῶν. Ἡ Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
29/3
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Μέγας Κανών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31/3
πρωΐ: Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/4
Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός – Ἀπόδειπνο: 5:00μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯ Ὧρες-Προηγιασμένη: 6:15π.μ.

¯ Χαιρετισμοί: 6:30μ.μ.

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τήν Τετάρτη 1/3 πρίν τό Μεγάλο Ἀπό-δειπνο

¯  Καθ᾿ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καί Πέμπτη ἀπόγευμα θά ψάλλεται τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο.

¯  Κάθε Παρασκευή πρίν ἀπό τούς Χαιρετισμούς καί Σάββατο μετά τήν Θεία Λειτουργία (ἐκτός ἀπό τήν Παρασκευή 24/3 καί τό Σάββατο 25/3, Ἑορτή τοῦ Ευαγγελισμοῦ καί τό Σάββατο τοῦ ἈκαθίστουὝμνου 1/4) θά τελούνται  μνημόσυνα.

¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).