ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ-ΠΑΣΧΑ 2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

31/3

πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός - Μέγα Ἀπόδειπνο

ΠΕΜΠΤΗ

1/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2/4

πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Γ΄ Χαιρετισμοί

ΣΑΒΒΑΤΟ

3/4

Γ΄ Νηστειῶν. Νικήτα ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ ὑμνογράφου

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

4/4

Γ΄ Νηστειῶν. Σταυροπροσκυνήσεως 

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ

5/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΡΙΤΗ

6/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ

7/4

πρωΐ: Ὧρες Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: ΜέγαἈπόδειπνο

ΠΕΜΠΤΗ

8/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9/4

πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Δ΄ Χαιρετισμοί

ΣΑΒΒΑΤΟ

10/4

Δ΄ Νηστειῶν. Γρηγορίου Ε΄, Τῶν 40 ἐν Ἀφρική μαρτύρων

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

11/4

Δ΄ Νηστειῶν. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Ἀντίπα Περγάμου 

πρωΐ: Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ

12/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΡΙΤΗ

13/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/4

πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Μέγας Κανών

ΠΕΜΠΤΗ

15/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16/4

πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

ΣΑΒΒΑΤΟ

17/4

Σάββατο τοῦ ἈκαθίστουὝμνου στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στην Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

18/4

Ε΄ Νηστειῶν. Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας,

πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ

19/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΡΙΤΗ

20/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ

21/4

Ἀλεξάνδρας μάρτυρος

πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΠΕΜΠΤΗ

22/4

ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23/4

πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο καί ὁ Κανών στόν Ἅγιο Λάζαρο

ΣΑΒΒΑΤΟ

24/4

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου,

πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

25/4

Ἡ πανηγυρική εἴσοδος το Κυρίου στήν Ἱερουσαλήμ.

πρωΐ (6.30-9.30): Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία-Λιτανεία.

ἀπόγευμα (6.00-8.30): Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Δευτέρας).

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

26/4

Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς ξηρανθείσης συκῆς.

πρωΐ (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

ἀπόγευμα (6.00-8.30): Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τρίτης).

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

27/4

Ἀνάμνησις τῆς παραβολῆς τῶν Δέκα Παρθένων.

πρωΐ (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

ἀπόγευμα (6.00-8.45): Μέγα Ἀπόδειπνο καί Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μεγάλης Τετάρτης).

ΜΕΓΑΛΗ ΤETAΡTΗ

28/4

Mνήμη τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ πόρνης γυναικός.

πρωΐ  (6.15-8.30): Ὧρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

ἀπόγευμα (5.45-9.00): Μικρό Ἀπόδειπνο, Ἅγιον Εὐχέλαιον καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

29/4

Ἀνάμνησις τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τῆς Ὑπερφυᾶς Προσευχῆς καί τῆς Προδοσίας.

πρωΐ (7.00-8.45): Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

ἀπόγευμα (6.30-9.45): Τά Ἅγια καί Σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ὄρθρος Μεγ. Παρασκευῆς).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑRASKEYH

30/4

Τά Ἅγια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

πρωΐ (7.00-10.00): Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωσις.

βράδυ (7.00-10.15): Ὁ Ἐπιτάφιος (Ὄρθρος Μεγ. Σαββάτου).

Ἡ ἔξοδος καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνει περί τίς 9.15μ.μ.

ΜΕΓΑΛO SABBAΤO

1/5

Τήν Θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς ᾍδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν ἑορτάζομεν.

πρωΐ (7.15-9.30): Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα (πρώτη Ἀνάσταση) καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2/5

καθ’ ἥν τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν.

·      Στίς 11.15 τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά σημάνουν οἱ καμπάνες καί θά ψαλεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ.

·      Στίς 12.00 μεσάνυκτα θά ψαλεῖ Ο ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ καί στή συνέχεια θά τελεστεῖ Ἀναστάσιμη Ἀγρυπνία-Θεία Λειτουργία (τελειώνει γύρω στίς 2.15 π.μ.).

·      Στίς 11:00 τό πρωΐ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ καί τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρ-τυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός – Ἀπόδειπνο: 6.00μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯ Ὧρες – Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία: 6.15π.μ.

¯ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου: 6.30μ.μ.

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τήν Τετάρτη 31/3 πρίν τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο

¯ Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).