ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΔΕΥΤΕΡΑ

1/7

ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός -Ἑσπερινός

ΤΡΙΤΗ

2/7

Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου, ὁσίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς.

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ

6/7

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

7/7

Β΄ Ματθαίου Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Προκοπίου μεγα-λομάρτυρος (μετ. ἀπό 8/7)

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία  

ΠΕΜΠΤΗ

11/7

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12/7

Παϊσίου Ἁγιορείτου, Σωφρονίου Ἔσσεξ (μετ. ἀπό 11/7)

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ

13/7

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

14/7

Τῶν ἁγίων 630 Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,  

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ

16/7

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ

17/7

Μαρίνης μεγαλομάρτυρος πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19/7

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)

ΣΑΒΒΑΤΟ

20/7

Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου

πρωΐ:Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης)

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

21/7

Δ΄ Ματθαίου. Συμεών διά Χριστόν σαλοῦ.

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ

23/7

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ

24/7

Χριστίνης μεγαλομάρτυρος

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ

25/7

Ἡ Κοίμησις τῆς ἁγίας Θεομήτορος Ἄννας,

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26/7

Παρασκευῆς μεγαλομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ

27/7

Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ,

πρωΐ: Ὄρθρος -Θεία Λειτουργία  ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

28/7

Ε΄ Ματθαίου. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ὁσίας

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία  

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯ Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τήν Δευτέρα 1/7 πρίν τόν Ἑσπερινό.

¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

1/6

ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός – Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

2/6

Τῆς Σαμαρείτιδος, Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

5/6

ἀπόγευμα:  Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

8/6

ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

9/6

Τοῦ Τυφλοῦ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

10/6

ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

 

ΤΡΙΤΗ

11/6

Βαρνάβα ἀποστόλου, Λουκᾶ ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

12/6

Ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ

13/6

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14/6  ΑΓΡΥΠΝΙΑ   ἔναρξη: 8:00 μ.μ.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Αὐγουστίνου Ἰππῶνος καί Μόνικας τῆς μητρός αὐτοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

15/6

ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

16/6

Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία  

ΤΡΙΤΗ

18/6

ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/6

Ἰούδα Θαδδαίου ἀποστόλου, Λεοντίου μάρτυρος

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/6

ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ

22/6

Ψυχοσάββατο.

πρωΐ: Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

23/6

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

πρωΐ: Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γονατιστοῦ)

ΔΕΥΤΕΡΑ

24/6

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου νεομάρτυρος

πρωΐ:Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/6

ἀπόγευμα:  Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28/6

ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΣΑΒΒΑΤΟ

29/6

Πέτρου καί Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία  ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

30/6

Τῶν Ἁγίων Πάντων.Ἡ Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων

πρωΐ: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία   

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ἑσπερινός - Παράκληση 6.30μ.μ.

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ.

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 1/6 πρίν τόν Ἑσπερινό.

¯  Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (23/6) δέν τελούνται μνημόσυνα.

¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π. Παναγιώτης τηλ. 99426363).