ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/7
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός- Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2/7
Δ΄ Ματθαίου. Ἡ κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου  πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ
6/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/7
Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος καί Προκοπίου  μεγαλομάρτυρος (ἀπό 8/7)
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
8/7
 ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
9/7
Ε΄ Ματθαίου. Διονυσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΡΙΤΗ
11/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
12/7
Παϊσίου Ἁγιορείτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
16/7
Τῶν ἁγίων 630 πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΔΕΥΤΕΡΑ
17/7
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
19/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)
ΠΕΜΠΤΗ
20/7
Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/7
Ζ΄ Ματθαίου. Θύρσου Καρπασίας καί Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Χριστίνης μεγαλομάρτυρος (ἀπό 24/7)
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
25/7
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/7
Παρασκευῆς μεγαλομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
27/7
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ, Εἰρήνης Χρυ-σοβαλάντου ὁσίας (ἀπό 28/7)
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/7
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/7
Η΄ Ματθαίου. Σίλα και Σιλουανοῦ ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 1/7 πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).