ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρός
ΣΑΒΒΑΤΟ

30/9

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου. Ἀνανίου ἀποστόλου
ἔναρξις: 8:30μ.μ. – λήξις:1:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/10
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2/10
Β΄ Λουκᾶ. Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων, Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καί Ἰουστίνης παρθενομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
3/10
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
4/10
Ἰωάννου Λαμπαδιστή ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
5/10
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός-Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
6/10
Θωμᾶ ἀποστόλου, Κενδέου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
8/10
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
9/10
Γ΄ Λουκᾶ. Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας ὁσίων, Ἰακώβου Ἀλφαί-ου ἀποστόλου πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
10/10
ἀπόγευμα: Ἐσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
11/10
Ἰωνᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Περγάμῳ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
12/10
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/10
ἀπόγευμα: Ἐσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
16/10
Δ΄ Λουκᾶ. Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ.Συνόδου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
17/10
ἀπόγευμα: Ἐσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
18/10
Λουκᾱ τοῦ εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτυρος
ΤΕΤΑΡΤΗ
19/10
ἀπόγευμα:Ἐσπερινός-Παράκληση(στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
20/10
Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος, Σωκράτους ἱερομάρτυρος, Χριστο-δούλου ὁσίου, Ματρώνης Χίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/10
ἀπόγευμα:Ἐσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/10
Στ΄ Λουκᾶ. Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΤΡΙΤΗ
25/10
ἀπόγευμα: Ἐσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/10
Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/10
ἀπόγευμα: Ἐσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/10
Ε΄ Λουκᾶ. Θεράποντος ὁσίου τοῦ ἐν Λυθροδόντα, Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας μαρτύρων   
πρωΐ: Θεία Λειτουργία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


¯ Ἑσπερινός: 5.30μ.μ.


¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ


¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θα γίνει  τήν Παρασκευή 30/9.

¯  Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. π.Παναγιώτης (τηλ. 99426363).