Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Η Παναγία μας μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού έμεινε με όλους τους μαθητές προσηλωμένη στην προσευχή και τη δέηση.  Εκεί ζούσε με τη γλυκεία προσμονή να συναντήσει τον Κύριο και Υιό της. Η παράδοση λέει πως η Παναγία έζησε περίπου πενήντα χρόνια. Την ένδοξη Κοίμηση της (έτσι η Εκκλησία μας ονομάζει το Θάνατο), την πληροφορήθηκε από Άγγελο Κυρίου, το Αρχάγ-γελο Γαβριήλ, που της μετέφερε τα λόγια του Υιού της: «Είναι καιρός, Μητέρα μου, να σε πάρω κοντά μου. Μην αισθανθείς ταραχή γι΄ αυτό, αλλά να δεχθείς ευχάριστα αυτή την απόφαση, γιατί έρχεσαι στην αθάνατη και αιώνια ζωή»