ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΣΑΒΒΑΤΟ
2/7
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός - Ἑσπερινός  

ΚΥΡΙΑΚΗ
3/7
Β΄  Ματθαίου. Γερασίμου τοῦ νέου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ
6/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ΠΕΜΠΤΗ
7/7
Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Προκοπίου  μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ
9/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
10/7
Γ΄ Ματθαίου. Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ Κύπρου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία

ΔΕΥΤΕΡΑ
11/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)

ΤΡΙΤΗ
12/7
Παϊσίου Ἁγιορείτου τοῦ νέου Ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης)

ΣΑΒΒΑΤΟ
16/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
17/7
Τῶν ἁγίων 630 πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΤΡΙΤΗ
19/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
20/7
Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία(στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
23/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
24/7
Ε΄ Ματθαίου, Χριστίνης μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΔΕΥΤΕΡΑ
25/7
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
26/7
Παρασκευῆς μεγαλομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
27/7
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ὁσίας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
31/7
Στ΄ Ματθαίου, Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ σπερινός: 6.30μ.μ.

¯ ρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 2/7 πρίν ἀπό τόν Ἑσπερινό.
¯  Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. π.Παναγιώτης (τηλ. 99426363).