ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΔΕΥΤΕΡΑ
31/8
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός - Ἁγιασμός
ΤΡΙΤΗ
1/9
Ἀρχή Ἰνδίκτου. Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
2/9
Μάμαντος μάρτυρος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ
6/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΔ΄ Ματθαίου. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρ-χαγγέλου Μιχαήλ.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
7/9
ἀπόγευμα: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας, Χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ.Πορφυρίου, περιφορά καί προσκύνηση καί τῆς ἀρχαίας Εἰκόνας τῆς Παναγίας.
ΤΡΙΤΗ
8/9
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
πρωΐ: Θεία  Λειτουργία στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός-Παράκληση στήν κκλησία τς Παναγίας
ΣΑΒΒΑΤΟ
12/9
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
13/9
Πρό τῆς Ὑψώσεως. Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἀνάμνησης τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
14/9
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Νηστεία)
ΤΕΤΑΡΤΗ
16/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
17/9 
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων, Ἡρακλειδίου Ταμασέων, Ἀναστασίου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
19/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
20/9
Μετά τήν Ὕψωσιν.  Εὐσταθίου καί Θεοπίστης, Λοΐζου ὁσίου
Ἰωνᾶ προφήτου.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ
23/9
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
24/9
Θέκλης μεγαλομάρτυρος, Εὐφροσύνης ὁσίας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25/9
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
26/9
Ἡ μετάστασις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
27/9
Α΄ Λουκᾶ. Ἀκυλίνης νεομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
28/9
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου τοῦ ἐν Κώμῃ Κεπήρ καί Χαρίτωνος ὁσίων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (Ἐκκλησία Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
29/9
Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (Ἐκκλησία Παναγίας)




 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός: 6.00μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θα γίνει τήν Δευτέρα 31/8  πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. π.Παναγιώτης (τηλ. 99426363).