ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΓΕΡΙΩΤΙΣΑΣ 2013.

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ 

"ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ...."