Επανήρχησαν οι κατηχητικές Συνάξεις. Το πρόγραμμα είναι:

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Α΄, Β΄, Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:                           Σάββατο 3.00 μ.μ.

ΠΑΙΔΙΑ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:            Πέμπτη 1.10μ.μ (Στό Α΄Δημοτικό Σχολείο
                                                                 ή Σάββατο 3.00 μ.μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:                          Σάββατο 3.00 μ.μ.

ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:                             Σάββατο 3.00 μ.μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ:                               Σάββατο 3.00 μ.μ.

ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ:                                  Σάββατο 3.00 μ.μ.

ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ: Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 8:00μ.μ.   (Πρώτη Σύναξη Δευτέρα 5/10)

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                        Τετάρτη 7.00μ.μ.

Oι  Κατηχητικές Συνάξεις πραγματοποιούνται στο Πολυδύναμο Κέντρο της Εκκλησίας μας