ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/8
ἀπόγευμα: Ἁγιασμός -Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
2/8
Θ΄ Ματθαίου. Φωτεινῆς ὁσίας τῆς Κυπρίας
πρωϊ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός- Παράκληση (Ἅγιο Μηνᾶ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
3/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός - Παράκληση (Παναγία)
ΤΡΙΤΗ
4/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός - Παράκληση (Παναγία)
ΤΕΤΑΡΤΗ
5/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός τῆς Μεταμορφώσεως (Παναγία)
ΠΕΜΠΤΗ
6/8
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
πρωϊ: Θεία Λειτουργία (Παναγία)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός-Παράκληση (Παναγία)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός-Παράκληση (Παναγία)
ΣΑΒΒΑΤΟ
8/8
Αἰμιλιανοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου τοῦ ὁμολογητοῦ
πρωϊ: Θεία Λειτουργία (Παναγία)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
9/8
Ι΄ Ματθαίου. Ματθία ἀποστόλου
πρωϊ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός-Παράκληση (Ἅγιο Μηνᾶ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
10/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός-Παράκληση (Παναγία)
ΤΡΙΤΗ
11/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός- Παράκληση (Παναγία)
ΤΕΤΑΡΤΗ
12/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός- Παράκληση (Παναγία)
ΠΕΜΠΤΗ
13/8
ἀπόγευμα: Παράκληση- Ἅγιον Εὐχέλαιο (Ἅγιο Μηνᾶ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός τῆς Κοιμήσεως (Ἅγιο Μηνᾶ)
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/8
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
πρωϊ: Θεία Λειτουργία (Ἅγιο Μηνᾶ)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
16/8
ΙΑ΄ Ματθαίου. Ἁγίου Μανδηλίου. Μύρωνος μάρτυρος
πρωϊ: Θεία Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
23/8
ΙΒ΄ Ματθαίου. Ἁπόδοσις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Κοσμᾶ ἱερομάρτυρος τοῦ Αἰτωλοῦ
πρωϊ: ΘείαΛειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ
27/8
Φανουρίου μεγαλομάρτυρος
 πρωϊ: Θεία Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28/8
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/8
Ἡ ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου
πρωϊ: Θεία Λειτουργία (νηστεία)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/8
ΙΒ΄ Ματθαίου.Ἀλεξάνδρου Κων/πολεως Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
πρωϊ: Θεία Λειτουργία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση: 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θα γίνει τό Σάββατο 1/8 πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τήν Πέμπτη 13/8, μετά τήν Παράκληση θά τελεστεῖ τό Ἅγιον Εὐχέλαιο.
¯  Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).