ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ
4/7
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός - Ἑσπερινός  
ΚΥΡΙΑΚΗ
5/7
Ε΄  Ματθαίου. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΔΕΥΤΕΡΑ
6/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
7/7
Κυριακῆς  μεγαλομάρτυρος, Προκοπίου  μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
11/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
12/7
Στ΄ Ματθαίου. Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ
16/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17/7
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
18/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
19/7
Τῶν ἁγίων 630 πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
πρωΐ: Θεία Λειτουργία, ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
20/7
Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ
23/7
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24/7
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης)
ΣΑΒΒΑΤΟ
25/7
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννας
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
26/7
Η΄ Ματθαίου.Παρασκευῆς μεγαλ/ρος, Ἑρμολάου ἱερ/ρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ
27/7
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
28/7
Εἰρήνης ὁσίας, ἡγουμένης Χρυσοβαλάντου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ σπερινός: 6.30μ.μ.

¯ ρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 4/7 πρίν ἀπό τόν Ἑσπερινό.
¯  Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. π.Παναγιώτης (τηλ. 99426363).