ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑϊΟΥ 2015
ΠΕΜΠΤΗ
30/4
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1/5
Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
2/5
ἀπόγευμα: Μικρός Ἁγιασμός- Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
3/5
Τοῦ Παραλύτου. Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΔΕΥΤΕΡΑ
4/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός(στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΡΙΤΗ
5/5
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
6/5
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ
8/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός(στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
9/5
Χριστοφόρου μάρτυρος, Ἡσαΐου προφήτου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
10/5
 Τῆς Σαμαρείτιδος, Σίμωνος ἀποστόλου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ
14/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/5
Ἀχιλλίου Λαρίσης, Παχωμίου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΣΑΒΒΑΤΟ
16/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
17/5
Το Τυφλο. νδρονίκου καί ουνίας ποστόλων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΡΙΤΗ
19/5
ἀπόγευμα:  Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
20/5
Ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: σπερινός (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ΠΕΜΠΤΗ
21/5
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, Κωνσταντίνου καί Ἑλέ-νης τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ)
ΣΑΒΒΑΤΟ
23/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
24/5
Τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  
ΤΡΙΤΗ
26/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΤΕΤΑΡΤΗ
27/5
Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία  (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Παράκληση (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29/5
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/5
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία 
ΚΥΡΙΑΚΗ
31/5
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-τος (Γονατιστοῦ)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός-Παράκληση 6.30μ.μ.

¯ Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μῆνα θά γίνει τό Σάββατο 2 Μαΐου πρίν τόν Ἑσπερινό.
¯  Τόν Μάϊο ἀντί τοῦ συνήθους Παρακλητικοῦ Κανόνος θά ψάλλεται ὁ Παρακλη-τικός Κανών γιά τά παιδιά πού προετοιμάζονται γιά τίς ἐξετάσεις τους.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).