ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ
28/2
Α΄ Νηστειῶν. Ἀνάμνηση τοῦ διά κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Κασσιανοῦ ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἁγιασμός-Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
1/3
Α΄ Νηστειῶν. (Ὀρθοδοξίας) Ἀνάμνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων. Ευδοκίας μάρτυρος
 πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
4/3
Γερασίμου Ἰορδανίτου
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Β΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
7/3
Β΄ Νηστειῶν. Λαυρεντίου μάρτυρος
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
8/3
Β΄ Νηστειῶν. Γρηγορίου Παλαμᾶ. Τεσσαράκοντα μαρτύρων
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
11/3
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13/3
πρωΐ: Ὥρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Γ΄ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
14/3
Γ΄ Νηστειῶν. Βενεδίκτου ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ
15/3
Γ΄ Νηστειῶν. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ
18/3
Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Χριστοδούλου ὁσίου
πρωΐ: Ὧρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20/3
Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων
πρωΐ: Ὥρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Δ΄ Χαιρετισμοί

ΣΑΒΒΑΤΟ
21/3
Δ΄ Νηστειῶν. Ἰακώβου ὁμολογητοῦ.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
22/3
Δ΄ Νηστειῶν. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα:Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ΤΡΙΤΗ
24/3
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός Εὐαγγελισμοῦ

ΤΕΤΑΡΤΗ
25/3
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
πρωΐ: Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός-Μικρό Ἀπόδειπνο-Μέγας Κανών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27/3
πρωΐ: Ὥρες-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ἀπόγευμα: Μικρό Ἀπόδειπνο, Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
28/3
Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
πρωΐ: Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ἀπόγευμα: Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ
29/3
Ε΄ Νηστειῶν. Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 
πρωΐ: Θεία Λειτουργία ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός






ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

¯ Ἑσπερινός Ἀπόδειπνο: 5.00μ.μ.

¯ Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ

¯ Ὧρες - Προηγιασμένη: 6.15π.μ.

¯ Χαιρετισμοί: 6.30μ.μ.

¯  Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θά γίνει τό Σάββατο 28/2 πρίν τό Ἑσπερινό
¯  Καθ᾿ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καί Πέμπτη ἀπόγευμα θά ψάλλεται τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο.
¯  Κάθε Παρασκευή πρίν ἀπό τούς Χαιρετισμούς καί Σάββατο (ἐκτός ἀπό το Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 28/3) μετά τήν Θεία Λειτουργία   θά τελούνται  μνημόσυνα.
¯  Τήν Γ΄Κυριακή τῶν Νηστειῶν θά τελεστεῖ τό Ἐθνικό Μνημόσυνο τῶν ἡρώων τῆς κοινότητάς μας.
¯  Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).